XOẮN ỐC - GIẢI NHIỆT GIÓ

XOẮN ỐC - GIẢI NHIỆT GIÓ
XOẮN ỐC - GIẢI NHIỆT GIÓ

Giá :

Số lượng  

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ Mr. Tuấn (0918066242) để có giá tốt nhất

Bảng quy cách:

1. Quy cách chuẩn : nhiệt độ nước lạnh vào 12oC, ra 7oC,

 nhiệt độ nước làm mát vào 30oC, ra 35oC.

2. Nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về quy cách,

đề nghị Quý khách thông báo trước khi đặt hàng.