Máy bắn đinh T22/32-ST

Máy bắn đinh T22/32-ST
Máy bắn đinh T22/32-ST

Máy bắn đinh  T22/32-ST

 

WEIGHT-kg (lbs)

1.89(4.15)

FASTENER CAPACITY

80

LxWxH (mm)

300X83X225

 

Giá :

Số lượng  

Nội dung chi tiết:

Sản phẩm liên quan