Máy bắn đinh cuộn C23/57

Máy bắn đinh cuộn C23/57
Máy bắn đinh cuộn C23/57

Máy bắn đinh C23/57

 

WEIGHT-kg (lbs)

2.53(5.56)

FASTENER CAPACITY

200-300

LxWxH (mm)

370X275X132

 

Giá :

Số lượng  

Nội dung chi tiết:

Sản phẩm liên quan