Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh | 0948.920.597
  • Kinh doanh | 0988.354.412
  • Kinh doanh | 0918.066.242
  • Kỹ thuật | 0283.767.2392
  • Kỹ thuật | 0961.725.422

Thống kê

ĐIỀU CHỈNH ÁP SUẤT MÁY NÉN KHÍ

ĐIỀU CHỈNH ÁP SUẤT MÁY NÉN KHÍ

Trừ yêu cầu khác, hệ thống điều khiển áp lực đã được cài đặt trước tại nhà máy:

Áp suất không tải: 8kg/cm2

Áp suất tải: 6kg/cm2

Việc thay đổi được thực hiện theo quy trình điều chỉnh dưới đây.

A VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - MÁY NÉN KHÍ (xem hình )

1. Điều chỉnh áp suất không tải

- Nới lỏng đai ốc khóa trên

- Văn bu lông điều chỉnh áp lực không tải theo cùng chiều kim đồng hồ để tăng áp suất không tải và ngược lại giảm áp suất không tải.

- Siết đai ốc khóa trên.

2. Điều chỉnh áp suất tải

- Nới lỏng đai ốc khóa dưới.

- Văn đai ốc điều chỉnh chênh lêch áp suất theo chiều kim đồng hồ để giảm áp suất, ngược chiều kim đồng hồ để tăng áp suất.

- Siết đai ốc khóa dưới

 

B. ĐIỀU KHIỂN RỜ LE ÁP SUẤT- MÁY NÉN KHÍ 

 

A. Vặn vít điều chỉnh áp suất không tải theo chiều kim đồng hồ để tăng áp suất không tải và ngược lại.

B. Văn vít điều chỉnh chênh lệch áp suất theo chiều kim đồng hồ để giảm áp suất và ngược lại

0918066242