Bom hỏa tiễn SWS

Bom hỏa tiễn SWS
Bom hỏa tiễn SWS

Giá :

Số lượng  

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ Mr. Tuấn (0918066242) để có giá tốt nhất

ỨNG DỤNG:

- Công trình thi công, xây dựng, giếng khoan.

- Các khu vực có mực nước ngầm thấp.

ƯU ĐIỂM:

-Độ đẩy nước cao lớn.

 

TYPE
Mã sản phẩm

POWER
Công suất 

BORE
Kích cở 

nồng 

MAX CAPACITY
Lượng nước

 lớn nhất

MAX HEAD
Cột áp

GIÁ BÁN

(có VAT)

HP(kw)

Inch (mm) 

L/min

M

vnđ

SWS280-1015 20

20(15 )

6" 

 

 

45.900.000

SWS280-711 20

15(11 )

6" 

1000 

97 

37.250.000

SWS280-57.5 20

10(7.5 )

6" 

1000 

70 

29.000.000

SWS280-45.5 20

7,5(5.5 )

6" 

1317 

43 

23.670.000

SWS250-325.5 20

7,5(5.5 )

4" 

274 

204 

16.630.000

SWS250-205.5 20

7,5(5.5 )

4" 

441 

121 

16.630.000

SWS250-223.7 20

5(3.7 )

4" 

274 

137 

10.520.000

SWS250-133.7 20

5(3.7 )

4" 

441 

78 

10.520.000

SWS250-82.2 2

3(2.2 )

4" 

441 

49 

8.280.000

SWS250-142.2 2

3(2.2 )

4" 

274 

90 

8.280.000

SWS250-101.5 2

2(1.5 )

4" 

274 

64 

6.940.000

SWS250-61.5 2

2(1.5 )

4" 

411 

36 

6.940.000

 

Sản phẩm liên quan