Bom hỏa tiễn SWS

Bom hỏa tiễn SWS
Bom hỏa tiễn SWS

Giá :

Số lượng  

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ Mr. Tuấn (0918066242) để có giá tốt nhất

ỨNG DỤNG:

- Công trình thi công, xây dựng, giếng khoan.

- Các khu vực có mực nước ngầm thấp.

ƯU ĐIỂM:

-Độ đẩy nước cao lớn.

 

TYPE
Mã sản phẩm

POWER
Công suất 

BORE
Kích cở 

nồng 

MAX CAPACITY
Lượng nước

 lớn nhất

MAX HEAD
Cột áp

(kw)

Inch (mm) 

L/min

M

SWS280-1015 20

15 

6" 

 

 

SWS280-711 20

15 

6" 

1000 

97 

SWS280-57.5 20

7.5 

6" 

1000 

70 

SWS280-45.5 20

5.5 

6" 

1317 

43 

SWS250-325.5 20

5.5 

4" 

274 

204 

SWS250-205.5 20

5.5 

4" 

441 

121 

SWS250-223.7 20

3.7 

4" 

274 

137 

SWS250-133.7 20

3.7 

4" 

441 

78 

SWS250-82.2 2

2.2 

4" 

441 

49 

SWS250-142.2 2

2.2 

4" 

274 

90 

SWS250-101.5 2

1.5 

4" 

274 

64 

SWS250-61.5 2

1.5 

4" 

411 

36 

 

Sản phẩm liên quan